Logo Politic.nl
Politic.nl : Organiseren, communicatie en presentatie
 

Politic.NL verzorgt de communicatie, organisatie en presentatie van uw activiteiten.

InformatieCasesReferentiesProducten

PA
Foto

Public Affairs (PA)

 

 

Bij public affairs (PA) staat het beïnvloeden van organisaties centraal. Het kan gaan om het beïnvloeden van beleid, of om het verkrijgen van een gunning in het kader van een aanbesteding.

Denk aan het raakvlak tussen politiek en economie, tussen bedrijfsleven aan de ene en media en publiek aan de andere kant. En ook daar waar economische ontwikkelingen stuiten op politieke en maatschappelijke tegenstellingen kan PA actief zijn

Politic•NL helpt u bij het informeren en masseren van uw eigen en andere organisaties, instellingen en personen.

 

 

Handige links
 

Public Relations

Strategische Communicatie

Politic(s)

 


Café Politiek

Radio Politiek

Gastsprekers

 

  


RadioPolitiek.nl

Politic.nl | Postbus 222
3740 AE Baarn | T 035-5238181
E-mail | www.politic.nl
         Colofon | Zie www.keyservice.nl
     Vacatures | Aanmelden nieuwsbrief
     All Rights Reserved © 2005 Keyservice B.V. Disclaimer | Algemene Voorwaarden