Logo Politic.nl
Politic.nl : Organiseren, communicatie en presentatie
 

Politic.NL verzorgt de communicatie, organisatie en presentatie van uw activiteiten.

InformatieCasesReferentiesProducten


PR
Foto

Public Relations (PR)

 

 

 

Public Relations is het formuleren en uitvoeren van communicatiebeleid en is dus geen beleidsdoel op zich. Tevens geeft zij advies inzake interne- en externe communicatie, de middelen die daartoe worden ingezet en is belast met de voortgangscontrole op deze terreinen.

Politic•NL richt zich met Public Relations op:

 • het vaststellen van doelstellingen ;
 • het vaststellen van doelgroepen;
 • analyseren van in te zetten (communicatie)middelen ;
 • uitvoering van taken (wie doet wat wanneer) ;
 • redactie van teksten: b.v. vorm en toon van advertenties, wijze waarop sollicitanten worden ontvangen, etc.

Maar ook:

 • het formuleren van doelstellingen op zowel korte- als lange termijn;
 • het bestuderen van de mogelijkheden om doelstellingen te bereiken;
 • het systematisch groeperen naar rang en tijdsorde van de maatregelen die tot het bereiken van doelstellingen moet leiden ;
 • het nagaan in hoeverre de maatregelen tot het bereiken van doelstellingen leiden.

En verder:

 • kijken wij naar de instrumenten en middelen die ingezet kunnen worden om doelstellingen te bereiken;
 • doen wij onderzoek dat nodig is om het beleid te kunnen onderbouwen;
 • kijken wij naar de functie en taken van eventueel in te schakelen externe adviesbureaus;
 • bepalen wij het tijdstip en de wijze waarop het beleidsplan geëvalueerd wordt.

Het verloop en afhandeling van procedures laten indrukken achter die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de profilering van uzelf of de partij waar u voor staat. Politic•NL is gespecialiseerd op het politieke werkterrein en kan genoemde zaken niet alleen initiëren, maar tevens bestaand PR-beleid evalueren en aanpassen aan nieuwe eisen en situaties.

Of het nu lokaal, regionaal, provinciaal of nationaal is, Politic•NL is u ook op het gebied van public relations van dienst.

Handige links
 

Public Affairs

Strategische Communicatie

Politic(s)


Café Politiek

Radio Politiek

Gastsprekers


 


RadioPolitiek.nl

Politic.nl | Postbus 222
3740 AE Baarn | T 035-5238181
E-mail | www.politic.nl
         Colofon | Zie www.keyservice.nl
     Vacatures | Aanmelden nieuwsbrief
     All Rights Reserved © 2005 Keyservice B.V. Disclaimer | Algemene Voorwaarden