Logo Politic.nl
Politic.nl : Organiseren, communicatie en presentatie
 

Politic.NL verzorgt de communicatie, organisatie en presentatie van uw activiteiten.

InformatieCasesReferentiesProducten


Quotes
 

 

Quotes

Citeren van bijvoorbeeld politici, bewindvoerders en bestuurders leveren een inzicht in de actualiteiten en thema's.

We volstaan met enkele citaten uit de Troonrede van dinsdag 20 september 2005:

"De kracht van Nederland ligt van oudsher in de manier waarop wij samen weten in te spelen op vereanderende omstandigheden. Op ons aanpassingsvermogen wordt in deze tijd een groot beroep gedaan."

"Deze ingrepen doen zeker pijn. De regering beseft dat er veel van mensen gevraagd wordt. Maar deze en andere maatregelen zijn noodzakelijk om ook aan volgende generaties in ons land voldoende mogelijkheden te kunnen bieden een goed leven op te bouwen."

"Betere kwaliteit van publieke dienstverlening is ook een zaak van gemeenten, provincies en waterschappen. Daarom hecht de regereing grote waarde aan goede samenwerking met de mede-overheden."

"Voorts zal de regering U nadere voorstellen doen toekomen om de relatie tussen kiezer en gekozene te versterken."

"U bent als volksvertegenwoordigers de representanten van de grote en rijke verscheidenheid die ons land kent. De regering rekent op een vruchtbaar overleg met U. Op U rust een zware en verantwoordelijke taak."

 

 

 

Handige links
 

Gastsprekers

PolitiekeVernieuwing•NL 

Café Politiek

Radio Politiek


 


RadioPolitiek.nl

Politic.nl | Postbus 222
3740 AE Baarn | T 035-5238181
E-mail | www.politic.nl
         Colofon | Zie www.keyservice.nl
     Vacatures | Aanmelden nieuwsbrief
     All Rights Reserved © 2005 Keyservice B.V. Disclaimer | Algemene Voorwaarden